Ante todo agradecer a Daniel esta excelente aportación a mi miniproyecto de minipágina de miniayudas ;)
En ella explica cómo instalar mldonkey, un cliente p2p para linux.


Como instalar mldonkey

De:
Daniel Díaz De La Iglesia <danieldiazdelaiglesia AT-RROBA iespanaNOSPAM PUNTO es>


Para:
David Garabana Barro <david AT-RROBA enredoNOSPAM PUNTO net>


Fecha:
Tue, 21 Jan 2003 12:54:26 +0100Mensaje firmado por Daniel Díaz De La Iglesia <danieldiazdelaiglesia AT-RROBA iespanaNOSPAM PUNTO es>
La firma es válida y la clave es de confianza absoluta.

(aqui podemos ver GPG en acción :)

Espero que che valga, ireino mellorando pouco a pouco para asi ter unha boa
documentacion.


---------------------------------------------------
Versión: 0.2
Data: 21/01/2003
Autor: Daniel Díaz De La Iglesia
---------------------------------------------------


INDICE
1 - Redireccionar os portos
2 - Conseguir a aplicacion
3 - Primeiros pasos: Executar o demonio mldonkey
4 - Modos de conexion con mldonkey
5 - Arrancar mldonkey no proceso de inicio do noso S.O.
6 - Configuracions a maiores
7 - Plug-ins
8 - Trucos

¿Que é mldonkey?

Mldonkey é un cliente pra acceder á rede eDonkey. Foi escrito en ocaml ( linguaxe funcional ) e podese accder a el mediante unha interface gráfica que trae, via web, ou a traves de telnet.Como instalar mldonkey
-------------------------------------


1-Redirección de puertos
--------------------------------------

No caso de non usar unha ip publica, e encontrarse detras dun router, é necesario facer napt, os portos a redireccionar son:

 tcp  4662
 tcp  4663
 tcp  4665
 udp 4672
 udp 1758
 udp 1788

2 - Baixar e descomprimir a aplicación
--------------------------------------------------------

A sitio oficial da aplicación é http://www.nongnu.org/mldonkey/ , ahi teras un enlace pra baixarte a ultima versión da aplicación para a túa máquina.
Eu baixeime os binarios, xa non tiven que compilar nada, cada un que se baixe o que crea máis convinte.

No meu caso, baixeina en /opt, pois é ahi onde vou ter a aplicación funcionando.

Unha vez baixada, descomprimea a ttraves dos descompresores habituais, a versión que eu me baixei e .tar.bz2, asi que teras que facer:

#bzip2 -d mldonkeyXXXXX.tar.bz2

e logo

#tar xvf mldonkeyXXXXX.tar

Unha vez descomprimida, creara un directorio mldonkeyXXXXXXX
no meu caso, renomeino a mldonkey, para que quedase máis claro, e independientemente de cada versión que me vaia baixando, o directorio sera o mesmo.

#mv mldonkeyXXXXXXXXXXXXX mldonkey


Con isto, temos en /opt/mldonkey unha lista de arquivos, un deles é o cliente que debemos executar:

Para que o cliente acepte conexións do interface grafico, via web, etc, é necesario poñerlle un - como parametro de opcións do executable, da seguinte forma

(Dentro de /opt/mldonkey)
#./mldonkey - & > /dev/null
Asi levantamos o demonio mldonkey, aceptando conexións de gui, etc, arrancamolo en segundo plano , e as mensaxes que envie, iran a ese dispositivo nulo.4 - Como acceder a mldonkey
----------------------------------------------

4.1 - Via telnet

 Podes acceder via telnet a mldonkey, sen máis que facer un telnet a máquina onde esta e ó porto 4000

 #telnet localhost 4000
(No caso de estares no propio equipo)

Unha vez entres, con ? poderas listar todalas opcións que permite via telnet.

4.2 - Via web:
 
 Usando o teu navegador habitual, conectate a direccion onde esta e ó porto 4080
 url: http://localhost:4080


4.3 - A traves de interface grafico ( gui )

 Ven con dous gui's, eu somentes probei un, que é o gui2 ( mldonkey_gui2 )
 No meu caso, creei un acceso directo a este executable, e cada vez que quero ver como vai baixando executoo.
 O bo que ten o mldonkey, é que non teño por que ter o gui levantado todo o tempo, tal como no caso do emule, ou o propio edonkey pra windows, pois nestes, se pecho o interface grafico, estou pechando á vez o cliente edonkey.
Co mldonkey, o cliente sigue traballando, e eu abro e pecho o gui cada vez que necesite, con isto, uso menos recursos do sistema.5 - Executar o cliente edonkey cando arranca o equipo
-----------------------------------------------------------------------------------

No meu caso, cada vez que arranco o equipo, o mldonkey xa se pon en marcha, asi non teño que andalo levantado cada vez que queira usalo.

Para iso, creei un arquivo en /etc/init.d/ chamado mldonkey e nel fixen un script de arranque do edonkey.

Logo, no nivel de execucion 2, que é o que arranca por defecto, fixen un enlace á este script para que cando arrancase o equipo arrancase o edonkey

# ln -s /etc/init.d/mldonkey /etc/rc2.d/S99mldonkey

Con iso en rc2.d creei ese enlace simbolico.

FIxen varios scripts, de menor a maior dificultade:

5.1 Script sinxelo de arranque
--------------------------------------------
Creei o ficheiro /etc/init.d/mldonkey co seguinte contido:

#Script pra arrancar o mldonkey
#Daniel Díaz De La Iglesia

#Actualizo o ficheiro servers.met

mv /opt/mldonkey/server.met /opt/mldonkey/server.met.copia_de_seguridade
wget -c -r -nd --http-user=anonymous --directory-prefix=/opt/mldonkey http://ed2k.2x4u.de/so9wmwuw/min/server.met# Arrancando mldonkey
# Defino o directorio onde esta o mldonkey

directorio=/opt/mldonkey

#Posicionome nese directorio

pushd $directorio

#Executo o mldonkey

./mldonkey & > /dev/null

#------


Con este script, o que fago e baixarme unha actualizacións dos servidores ós que se conecta o mldonkey cada vez que arranco o equipo, e por se acaso, fago unha copia de seguridade da anterior.
Nestes momentos, non sei se a url de onde me baixaba as actualizacións esta funcionando.Tedes que buscar por internet, url's pra baixar as actualizacións.5.2- Script mellorado de arranque e parada
---------------------------------------------------------------

#!/bin/sh
#
# mldonkey     : Script que se encarga de levantar e parar o demonio
#

 PATH=/usr/sbin:/root/bin:/usr/local/sbin:${PATH}
 COLUMNS=9999
 export PATH COLUMNS

 program=mldonkey


 case "$1" in
   start)

         # Arrancar demonio

         echo -n "Arrancando mldonkey: "
         cd /opt/mldonkey/
         nohup ./mldonkey > /dev/null&
         #exec setuidgid edonkey ./mldonkey /dev/null
         echo done
         ;;
   stop)
         # Stop daemons.
         echo -n "Parando mldonkey: "
         kill `ps -aef | awk '/.\/mldonkey$/ { print $2}'`
         echo done
         ;;
   restart)
         $0 stop
         $0 start
         ;;
   status)
         pids=`ps -aef | awk '/.\/mldonkey$/ { print $2}'`
         if test "$pids"
         then
                 for p in $pids
                 do
                         echo "$programa (pid $p) esta executandose"
                 done
         else
                 echo "$program esta parado"
         fi
         ;;
   *)
         echo "Usar: mldonkey {start|stop|restart|status}"
         exit 1
 esac

 exit 0Con este, arranco o mldonkey como o usuario edonkey ( destinado so pra eso, non pode facer inicio de sesión)
Este escript, o que me permite, é poder parar cando queira o mldonkey, cousa que o primeiro non o facia.

6 - Configuracions a mairores
-------------------------------------------
Varios son os ficheiros de configuración, non listo as opcion, posto que poden cambiar, e ademáis, estan comentadas e son intuitivas:

 downloads.ini  : Son as opcions basicas
 files.ini : Lista de ficheiros actualmente descargando
 servers.ini : Lista dos servidores coñecidos pra toda-las redes.
 friends.ini : Lista dos teus amigos ( extremos ós que podes ollar os seus ficheiros ) de toda-las redes.

7 - Plugins
­--------------------------------------

O mldonkey, a parte de conectarse á rede de edonkey, pode conectarse a moitas máis redes, activando e configurando os plugins adecuadamente, pode conectarse con overnet, soulseek, limeware, etc

Podes activar esto na propia configuración do mldonkey, poñendo a true o plugin que desexes e configurando parametros propios de cada rede.

8 - Trucos
-----------------------------------------------

8.1 - ¿Que facer cando che desapareceu algun archivo que tiñas en downloads?

Accede via telnet/web e executa

recover_temp
 
desta maneira recuperarache eses arquivos perdidos.

8.2 - Migrar de edonkey/emule a mldonkey

Vale, deches un gran paso, decides que queres usar Linux, vale, e agora que fas coas descargas que tes do emule/edonkey?
Non pasa nada, non tes máis que executar via telnet/web :

import_temp /mnt/windows/emule/temp

E con eso colle os temp que tes na carpeta emule da particion de windows que tes montada en /mnt

8.3 - Eliminar un arquivo baixado

Imaxina o caso no que rematas de baixar un arquivo, e decides cambialo de ubicación, ben por que queres
grabalo, ben porque queres facer sitio pra máis arquivos que se estan baixando, o mais seguro é que non
che permita borralo, pra iso, como nos pasos anteriores, tes que acceder via telnet/web e executar:

close_fds

8.4 - Cancelar a subida a outros usuarios

nu x

Con isto cancela o upload por x minutos.
Non podes anular polos minutos que ti queiras, se non durante un tempo, mediante un sistema de créditos: Por
cada 5 minutos que esteas conectado, podes anular 1 minuto a subida, cun máximo de 5 horas por dia.

8.5 - Actualizar a lista de servidores
----------------------------------------------------

Podes actualizar a lista de servidores baixandote un arquivo server.met de Iternte.
Non tes máis que configuar en downloads.ini o seguinte parámetro ( mldonkey parado !!!! ) :

web_infos = [
  ("server.met", 1, "http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl?download/server-best.met")]
 
  O valor 1 indica que o actualice unha vez ó dia
  A url é a que ti decidas, podes elexir a que queiras de : http://www.emulespana.net/servermet.php

Arranca o mldonkey e listo pra funcionar!.


8.6 - Conectarse a servidores concretos ( Idea e solución de Maeloc )

A idea consiste en eliminar tódolos servidores e deixar soamente 1-2 que saibamos que van estupendamente,
desta maneira, o mldonkey sosmente intentará conectarse ós nosos servidores favoritos.

Paso 1: Configurar downloads.ini
------------------------------------------------
No ficheiro downloads.ini ( tes que ter parado o mldonkey pra poder modificalo) tes que cambiar os seguintes
parámetros:

update_server_list=false
propagate_servers=false

No parametro web_infos, ponlle unha url non válida pra que cando se intente conectar, non consiga baixarse
baixarse ese arquivo, por exemplo:

web_infos = [
  ("server.met", 1, "http://-basura-ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl?download/server-best.met")]

Paso 2: Borrar server*
--------------------------------

Logo, borraste todolos ficheiros que escomencen con server que teñas na carpeta onde tes o mldonkey
(server.ini, ... )

Con iso, xa non terás ningun servidor e non intentará baixalos

Paso 3: Introducir os servidores
----------------------------------------------
-Arranca agora de novo o demonio mldonkey.
-Arranca o gui ou o que uses pra operar co demonio.
-Engade os servidores que queres únicamente ter, para elo podes obter os servidores de: http://ed2k.2x4u.de/list.html


Fin de mensaje firmado